بازسازی

بازسازی قسمت های مختلف دکوراسیون خانه می تواند تاثیری عمیق بر حال و هوای فضای خانه و انرژی موجود در بخش های مختلف بگذارد. گاهی با تعویض رنگ یک دیوار یا روکش مبلمان یک نشیمن می توان تحولی چشم گیر در فضای داخلی خانه ایجاد کرد.

اگر در دکوراسیون فضا های مختلف خانه ی شما از رنگ های مرده استفاده شده می توانید با تغییر رنگ دیوارها، یکنواختی رنگ های به کار رفته در مبلمان را متعادل کنید و یا با به کارگیری مبلمانی با رنگ های جسورانه در پیش زمینه ی ملایم دیوار ها، دکوراسیون داخلی خانه ی خود را پرانرژی کنید.

در این خانه از هر بخش آن، قبل و بعد از بازسازی عکس گرفته شده تا به راحتی دریابید که چه تغییراتی در کدام بخش از دکوراسیون چنین تحولی در فضا ایجاد کرده اند.

اگر در دکوراسیون فضا های مختلف خانه ی شما از رنگ های مرده استفاده شده می توانید با تغییر رنگ دیوارها، یکنواختی رنگ های به کار رفته در مبلمان را متعادل کنید و یا با به کارگیری مبلمانی با رنگ های جسورانه در پیش زمینه ی ملایم دیوار ها، دکوراسیون داخلی خانه ی خود را پرانرژی کنید.

در این خانه از هر بخش آن، قبل و بعد از بازسازی عکس گرفته شده تا به راحتی دریابید که چه تغییراتی در کدام بخش از دکوراسیون چنین تحولی در فضا ایجاد کرده اند.

  •   نوشته شده توسط :  
  •   دسته مطلب :   خدمات ما
  •   تاریخ انتشار :  1396/07/23

مطالب مرتبط